Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Stawki podatku wynoszą:
- od umowy sprzedaży:

  1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2 %
  2. innych praw majątkowych - 1 %
- od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
  1. przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2 %
  2. przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1 %
- od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności - 1 %
- od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2 %
- od ustanowienia hipoteki:
  1. na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1 %
  2. na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł
- od umowy spółki - 0,5 %
tel./fax: 58-342-22-69
kom. 602-624-929
mail: lharendarczyk@interia.pl
Kancelaria Notarialna
ul. Słowackiego 2B
80-257 Gdańsk
Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku
od 9 do 17